Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

 
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
 
 
 
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 
 
 
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .'in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 
 
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
 
 
 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
 
DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
 
a) DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 
c) DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
 
 
 
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Ünvanı : DDS DİJİTAL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 
Adres : YAMANEVLER MH. RÜZGARLI SK. YILDIRIM APT. NO: 9 C İÇ KAPI NO: 3 ÜMRANİYE / İSTANBUL
 
Mail : [email protected]
 
Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez aydınlatma metnine göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.